PolskiCzłowiek w społeczeństwie i historii. Przyczynek do poglądów antropologicznych Michała Bakunina
Jacek Uglik

CZŁOWIEK ZBUNTOWANY. Bakunina i Stirnera zmagania z wolnością
Jacek Uglik

Heglowskie inspiracje Michała Bakunina. O rzeczywistości tego, co rozumne i rozumności tego, co rzeczywiste
Jacek Uglik
Źródło: "Principia" tom XLIII-XLIV, Kraków 2005/2006

Idealizm Etyczny Johanna Gottleba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michala Bakunina
Jacek Uglik
Nowa Krytyka 22-23
2008

Michala Bakunina Krytyka Religii
Jacek Uglik
Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska
Lublin-Polonia
Vol. XXXVII, 1
Sectio I
2012

Nenhum comentário:

Postar um comentário